Застраховки

Застраховки

Земеделски култури

Земеделски култури

Предмет и обект на застраховката:

Застраховката на земеделски култури е предназначена за земеделски производители и фермери от цялата страна.

Обект на застраховката са реколтата от земеделски култури: полски и зеленчукови; овощни, розови, черничеви градини; лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна къпина, овощни разсадници, маточници, вкоренилища, медицински растения, касис, хмел, разсади, семенилища, цветя за семе и продажба, култури в парници и оранжерии.

Не подлежат на застраховане естествени и изкуствени ливади и пасища, гори и горски пояси, стари плододаващи и неплододаващи трайни насаждения и селскостопански култури в опитни полета за научни и експериментални цели, , новозасадени и млади неплододаващи овошки, лозя, ягоди, малини, къпини и др., недаващи цвят растения като маслодайна роза, лавандула, хмел и др.

Покрити рискове

Загуби на реколтата, причинени от следните природни бедствия:

 • Градушка – валеж от ледени зърна или парчета със сферична или неправилна форма;
 • Буря – вятър със скорост над 15 м/сек;
 • Вихрушка – въртеливо движение на въздуха около вертикална ос;
 • Смерч – спускащ се от облаците фуниеобразен вихър;
 • Проливен дъжд – интензивен валеж в голямо количество, паднал за кратко време;
 • Пожар – горене, съпроводено с топлина и светлина, или с жарава, възникнало или излязло извън определените желани граници и което е в състояние да се разпространява чрез собствена енергия;
 • Осланяване – измръзване на растения и плодове вследствие на мразове. Мразът е понижение на температурата на въздуха през нощта под 0оС тогава, когато средните температури за денонощие вече (или още) се задържат над 0оС. Покриват се щетите от късни пролетни мразове, настъпили след 00:00 часа на 20 април, и от ранни есенни мразове, настъпили до 24:00 часа на 10 октомври.
 • Наводнение – заливане на обикновено суха земя от голямо количество вода поради нейното преливане извън обичайните предели на естествени или изкуствени водни потоци, езера и язовири. Предизвиква се от бързо топене на големи снежни маси, интензивни валежи с голяма продължителност, натрупване на ледени баражи в реките и др.

При зимни житни култури се покриват щети от:

 • Киша – при зимни житни култури – продължително застояване на вода на повърхността на почвата като последица от дълготрайни дъждове, топене на снегове, излизане на подпочвени води и разливане на реки;
 • Измръзване – повреждане или загиване на растенията под действието на ниски температури;
 • Изтегляне – изтласкване или прекъсване на подземната част на растенията под действието на вертикални движения на почвената повърхност при резки колебания на температурата. В зависимост от степента и мястото на повредата, изтеглените растения може да измръзнат, да изсъхнат или да оцелеят, давайки непълноценен добив.

За отделни култури е възможно да бъдат покрити допълнителни рискове, по специална договореност между страните.

При култури, отглеждани в стъклени оранжерии с отопление, се покриват рисковете:

 • Измръзване вследствие нахлуване на студен въздух в оранжерията при счупване на стъклата от буря или естествено натрупване на сняг или лед;
 • Механично увреждане на растения от паднали стъкла поради тяхното счупване от градушка, буря или естествено натрупване на сняг или лед.

Застрахователна сума:

Застрахователната сума за всяка култура се договаря съобразно производствените възможности на съответния регион и изкупните цени на селскостопанската продукция. Застрахователната сума се определя при сключване на застраховката и не може да се променя по време на действие на полицата. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Срок на застраховката:Отговорността на застрахователя започва от:

 • за култури, които се сеят, за картофи и цветя от луковици – от поникването им;
 • за многогодишни сети треви /люцерна, детелина, еспарзета и други/ – от започване на вегетацията през втората и следващите години;
 • за култури които се разсаждат /зеленчуци, тютюн, цветя и други/; от момента на разсаждането им на постоянно място;
 • за овощията – от прецъфтяването им и видимото оформяне на плода;
 • за розовите градини – от момента на появяване на цветните пъпки;
 • за лозята – от пускането на реса;
 • за ягодите, малините, къпини и касис – от момента на цъфтежа;
 • за овощните разсадници, маточници и вкоренилища – от появяване на пролетните леторасти.

Отговорността продължава до момента на пълното прибиране на реколтата, но не по-късно от обичайното за отделния район време, а за новосъздадените трайни насаждения е едногодишна.