КОИ СМЕ НИЕ?

КОИ СМЕ НИЕ?

„СТАР ИНС” ООД е лицензиран застрахователен брокер с решение № 142/ 19.02.2003г.

СТАР ИНС” ООД е лицензиран застрахователен брокер с решение № 142/ 19.02.2003г. от Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Българското законодателство.

„СТАР ИНС” ООД е член на Българската Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ). „СТАР ИНС” е лицензиран застрахователелен брокер с над дванайсетгодишна успешна практика на българския пазар и притежава изключителен положителен опит като местен застрахователен брокер.

Мисията на нашия екип от специалисти в областта на застраховането е да осигуряваме на своите клиенти – фирми и физически лица най – добрата защита на техните ресурси, при това безплатно като им предлагаме професионални консултации и качествено пълно застрахователно обслужване.

Какви са предимствата на Стар инс като застрахователен брокер, които правят ролята ни във Вашия бизнес и живот наистина важна:

  • Избираме подходящата застрахователна компания и разработваме застрахователни програми, ориентирани към Вашите нужди.
  • Договаряме най – добрите условия за Вас като използваме най-актуалната и пълна информация на застрахователния пазар; При необходимост ще договорим и специални условия със Застрахователя, за да отговорим най-пълно на Вашите изисквания.
  • Оценка, постоянно наблюдение и подобряване на риска.
  • Надеждно и своевременно Ви представляваме, и то безплатно, при възникване на застрахователно събитие пред съответния застраховател (без обичайните бюрократични спънки и процедури) и извличаме максимална полза за Вас.
  • Ще следим всички срокове при изплащането на обезщетенията.