Застраховки

Застраховки

Гражданска отговорност

Гражданска отговорност

Какво представлява застраховката Гражданска отговорност?

Задължителната за автомобилистите застраховка Гражданска отговорност има за цел да обезщети имуществените и неимуществените вреди, които водачът на застрахованото моторно превозно средство е причинил при пътно-транспортно произшествие по негова вина. Обезщетенията са за пострадали трети лица и материални щети, собственост на трети лица. В това число влизат всички участници в движението, както и пешеходци, велосипедисти, щети върху други автомобили и недвижимо имущество. Собственикът на колата не получава обезщетение нито за материални, нито за нематериални щети.

Лимити на отговорност

Лимитите на отговорност по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите са еднакви за всички застрахователни компании. От 1 януари 2016 г. те са:

Събития, настъпили на територията на България:

 • За неимуществени и имуществени вреди при телесно увреждане (ранени) или смърт – до 10 000 000 лв. за всяко произшествие, независимо от броя на пострадалите;
 • За вреди на имущество (кола, друга движима или недвижима собственост) – до 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:
Избира се по-високото от следните две покрития:

 • минималните лимити на отговорност, според законодателството на държавата, в която е настъпило произшествието
 • покритието според закона на държавата, в която обичайно се намира превозното средство.

Лимити на отговорност

Лимитите на отговорност по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите са еднакви за всички застрахователни компании. От 1 януари 2016 г. те са:
Събития, настъпили на територията на България:

 • За неимуществени и имуществени вреди при телесно увреждане (ранени) или смърт – до 10 000 000 лв. за всяко произшествие, независимо от броя на пострадалите;
 • За вреди на имущество (кола, друга движима или недвижима собственост) – до 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:
Избира се по-високото от следните две покрития:

 • - минималните лимити на отговорност, според законодателството на държавата, в която е настъпило произшествието
 • - покритието според закона на държавата, в която обичайно се намира превозното средство.

Териториална валидност

Сключената застраховка Гражданска отговорност е валидна за територията на България, държавите от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП)*, Андора, Швейцария и Сърбия. В останалите държави от системата „Зелена карта“ се изисква едноименния сертификат. От 1 януари 2016 г. застрахователните компании са длъжни да го издават безплатно към полицата „Гражданска отговорност“. Сертификатът е задължителен за следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Турция, Израел, Иран, Тунис и Мароко. *Членки на ЕС: Белгия (B), Чехия (CZ), Дания (DK), Германия (D), Естония (EST), Гърция (GR), Испания (E), Франция (F), Ирландия (IRL), Италия (I), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (L), Унгария (H), Малта (M), Нидерландия (NL), Австрия (A), Полша (PL), Португалия (P), Словения (SLO), Словакия (SK), Финландия (FIN), Швеция (S), Великобритания и Северна Ирландия (GB), България (BG), Румъния (RO), Хърватия (HR). Членки на (ЕИП) - всички държави от ЕС, Исландия (IS), Лихтенщайн и Норвегия (N).

Сключване на застраховка ГО

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ се сключва за срок от една година. Новият застрахователен кодекс дава възможност на компании да предлагат и полици със срок до три години. Всички застрахователи предлагат и разсрочено плащане на две или четири вноски. Понякога това увеличава леко цената. При сключване на застраховката изберете не само най-изгодната оферта, а и доказала се застрахователна компания, на която имате доверие.

Формиране на цената

Цената на застраховка Гражданска отговорност се определя най-вече от вида и техническите характеристики на моторното превозно средство: за леките автомобили и мотоциклети се взима предвид кубатурата на двигателя, за товарните автомобили – общото тегло на превозното средство, при автобусите и микробусите – броя на местата в кабината и други.Други ценово определящи фактори са например наличие на други застраховки при един и същ застраховател, година на производство на МПС, регистрация на автомобила по населено място, възраст на водача и други. Все повече застрахователни компании взимат предвид и извършените от водача нарушения през последните години, като прилагат системата „Бонус-малус”. Целта на системата „Бонус-малус” е да оскъпи полиците „Гражданска отговорност“ за водачите, които имат нарушения и са били виновни за пътни инциденти. Собствениците на коли, които нямат произшествия по своя вина, получават намаление на цената. При сключване на застраховката изберете не само най-изгодната оферта, а и доказала се застрахователна компания, на която имате доверие.

Ако се случи ПТП

Можете да попълните двустранен протокол при следните условия:

 • и двамата участници в ПТП са съгласни чия е вината;
 • няма пострадали лица (дори и леко);
 • в ПТП са участвали само две превозни средства;
 • и двата автомобила са в движение и щетите не са големи;
 • не е увредено чуждо имущество извън това на участниците в ПТП;
 • никой от участиците в ПТП не е употребил алкохол;
 • не сте самокатастрофирали.