Застраховки

Застраховки

Туризъм в България

Туризъм в България

Обект и предмет на застраховката

Застраховка Туризъм в България покрива:

  • реално извършените медицински разходи за оказване на първа помощ
  • разходи за последващо лечение с хоспитализация в болнично заведение
  • спешна стоматологична помощ

С "Туризъм в България" сте спокойни, че реално извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране ще бъдат покрити от ДЗИ.

Необходими документи

  • Документ за самоличност