Застраховки

Застраховки

Търговски обекти и офиси

Търговски обекти и офиси

Предмет и обект на застраховката:

Движимо и недвижимо имущество собственост на юридически лица. Застраховка е предназначена за производствени предприятия, магазини, складове, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация, образование, здравеопазване и др. на действителна стойност до 1 000 000 лв.

 • Недвижимо имущество – офиси, търговки обекти, производствени сгради
 • Движимо имущество – офис-оборудване, машини и съоръжения , стопански инвентар, стоково-материални запаси.

Основни покрития

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от пътно превозно средство или животно;
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти;

Допълнителни покрития:

 • кражба чрез взлом/техническо стедство, грабеж;
 • земетресение и др.
 • счупване на трайно монтирани стъкла;
 • Гражданска отговорност
 • Пари в каса

Застрахователна сума:

 • На база действителна стойност на имущесвото, определена за всяко едно по отделно.
 • На база Първи риск
 • Част от рисковете се лимитират – Гражданска отговорност, чупене на стъкла, злоумишлени действия

Застрахователна премия

– съгласко действащата тарифа на Застрахователя, определя се в процент от застрахователната сума.

Срок на застраховката – една година.